თხევადი ნავთობის გამოყენება


     გათბობა:

თხევადი ნავთობის გაზი გამოიყენება როგორც ალტერნატივა სათბობი ნავთობისა და ელექტროენერგიისა იმ ადგილებში, სადაც არ არის ბუნებრივი გაზის მილსადენი გაყვანილი.

 

     კულინარია:

თხევადი ნავთობის გაზის ყველაზე მეტად გამოიყენება საკვების მომზადებისას როგორც საწვავი.

 

     რეფრიჟირება:

გაზ შემწოვი რეფრიჟირატორები და ჰაერის კონდიცირების სისტემა იყენებს თხევადი ნავთობის გაზს. მაგრამ მისი გამოყენება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში ჰაერის კონდიცირების მიზნით არის ხანძრის გაჩენის დიდი რისკი.

 

     ავტომობილები:

ავტომობილების, იქნება ეს მსუბუქი, საშუალო თუ დიდი სიმძიმის დიდი რაოდენობა მსოფლიოს გარშემო მოძრაობს თხევადი ნავთობის გაზის პროპანით, რომლის ჩანგლის ფორმის ამწეებიც გამოიყენება საწყობებისა და სამშენებლო ტერიტორიების როგორც შიგნით, ასევე გარეთ.

 

     თხევადი ნავთობის გაზის უპირატესობანი


დაუბინძურებელი გარემო - იგი არ აბინძურებს გარემოს, რადგანაც იგი ორთქლდება ავზიდან გადმოტანისას და არ იხსნება წყალში, იგი არ აბინძურებს მიწისქვეშა წყლებს. მასში დიდი რაოდენობითაა ოქტინი, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ უკეთესად შეერიოს ჰაერს და სრულად დაიწვას ბენზინთან შედარებით, ნაკლები კარბონის გამოყოფით. ნაკლები კარბონით, ნაკვესის სანთლები მეტად დიდხანს ძლებს და ნაკლები სიხშირით ხდება ზეთის გამოცვლა.

ფუნქციონირება - სიმძლავრე, აქსელერაცია, მარგი ტვირთი და სტაბილური სიჩქარე ედრება იმ შესაბამის მონაცემებს, რაც ახასიათებს ბენზინით გამართულ სატრანსპორტო საშუალებას. პროპანშია მაღალი ოქტინი (104 ერთეული) შემცირებულ ბუნებრივ გაზსა (130 ერთეული) და არაეთილირებულ ბენზინს (87 ერთეული) შორის. სატრანსპორტო საშუალებაში პროპანის გამოყენება იგივეა რაც გაზის გრილის ავზი; ის დრო რაც მის ავსებას სჭირდება უტოლდება იმ დროს რაც საჭიროა შემცირებული ბუნებრივი გაზის, ბენზინის ან დიზელის ავზის დასატენად.

რადგანაც იგი იწვის ძრავაში პროპანი ნაკლებად კოროზიული ხდება და ძრავაც ნაკლებად იცვითება ბენზინის შემთხვევასთან შედარებით.

 

     შემცირებული ბუნებრივი გაზის უპირატესობანი


გარემოს დაუბინძურებლობა - შემცირებული ბუნებრივი გაზის არის ყველაზე სუფთა მწვავი სათბობი რომელიც გამოიყენება დღეს. ეს ნიშნავს ნაკლებ რემონტს სატრანსპორტო საშუალებებისა და ძრავების დიდხანს გაძლებას. შემცირებული ბუნებრივი გაზის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები გამოყოფს ნაკლებს ვიდრე ნებისმიერ სხვა საწვავის შემთხვევაში. ბუნებრივ გაზზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებები გამოყოფენ ძალიან მცირეს ან საერთოდ არ გამოყოფენ წვის დროს. ბენზინზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში საწვავის გამოყოფა ხდება სატრანსპორტო საშუალების მიერ ნახშირბადის სრული გამოყოფის 50%. შემცირებული ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში გამოიყოფა ნაკლები დამაბინძურებლები ვიდრე ეს ხდება ბენზინის შემთხვევაში. გამოსაბოლქვი მილებიდან ბენზინის შემთხვევაში გამოიყოფა კარბონის დიოქსიდი, რაც ემსახურება გლობალურ დათბობას. ეს კი დიდად შემცირებულია ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში.

მატერიალურ-ტექნიკური გამართვა - სპეცავტომობილების ოპერატორებმა შეამცირეს მატერიალურ-ტექნიკური გამართვის ღირებულება 40%-ით რადგანაც გადაიყვანეს მათი სატრანსპორტო საშუალებები შემცირებულ ბუნებრივ გაზზე. ბუნებრივი გაზისათვის ძრავის გათბობის ინრტერვალები გაიზარდა 30,000 – 50,000 მილამდეწ. ბუნებრივ გაზზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებში ზეთის გამოცვლის ინტერვალები კი რადიკალურად არის გაზრდილი - 10,000 – 25,000 დამატებით მილამდე დამოკიდებულია რა იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება სატრანსპორტო საშუალება. ბუნებრივი გაზი არ რეაგირებს ლითონებზე განსხვავებით ბენზინისა, ამდენად მილები და მაყუჩები ძლებს გაცილებით დიდხანს.

ფუნქციონირება - ბუნებრივი გაზით სატრანსპორტო საშუალება გადის იმავე მილაჟს რაც ეს ხდებოდა ბენზინის გამოყენებისას გადაყვანილი მანქანის შემთხვევაში. ფუნქციონირების მხრივ უპირატესობა აქვს შემცირებულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ძრავებს ვიდრე ბენზინზე მომუშავეებს. შემცირებულ ბუნებრივ გაზში ოქტინის შემცველობაა 130 ერთეული და ეს მცირედით ანიჭებს მას უპირატესობას ბენზინზე. რადგანაც შემცირებული ბუნებრივი გაზი უკვე აირად მდგომარეობაშია ბუნებრივ გაზზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებს აქვს უპირატესობა დაქოქვის და გამავლობის მხრივ, თუნდაც ცხელ და ცივ ამინდში. ბუნებრივ გაზზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებში ნაკლებად ხდება საორთქლე მილის დახშობა.

ღირებულება - თხევადი გაზი გაციელბით იაფია ბენზინთან შედარებით (საშუალოდ 15-50% ნაკლები)